Search result for

我要感谢密歇根州大急流城 [...] 要感谢纽约市让我成为男子汉

(1 entries)
(1.785 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我要感谢密歇根州大急流城 [...] 要感谢纽约市让我成为男子汉-, *我要感谢密歇根州大急流城 [...] 要感谢纽约市让我成为男子汉*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The house is shitty right now, but I own it.[CN] 我要感谢密歇根州大急流城 让我成为拳击手 还要感谢纽约市让我成为男子汉 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我要 (wǒ yào)感谢 (gǎn xiè)密歇根州 (mì xiē gēn zhōu) ()急流 (jí liú) (chéng) (ràng) ()成为 (chéng wéi)拳击手 (quán jī shǒu) 还要 (hái yào)感谢 (gǎn xiè)纽约市 (niǔ yuē shì) (ràng) ()成为 (chéng wéi)男子汉 (nán zi hàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top