Search result for

我知道是因为这个 你才不跟 [...] 不理我 所以我帮你搞搞清楚

(1 entries)
(0.8231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我知道是因为这个 你才不跟 [...] 不理我 所以我帮你搞搞清楚-, *我知道是因为这个 你才不跟 [...] 不理我 所以我帮你搞搞清楚*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Any other mysteries?[CN] 我知道是因为这个 你才不跟我说话 在课堂上你也不理我 所以我帮你搞搞清楚 Indignation (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()知道 (zhī dào)是因为 (shì yīn wèi)这个 (zhè gè) () (cái) () (gēn) ()说话 (shuō huà) (zài)课堂 (kè táng) (shàng) () ()不理 (bù lǐ) () 所以 (suǒ yǐ) () (bāng) ()搞搞 (gǎo gǎo)清楚 (qīng chǔ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top