Search result for

我真的不想杀他 但有时事情的发展会超出你掌控

(1 entries)
(0.7417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我真的不想杀他 但有时事情的发展会超出你掌控-, *我真的不想杀他 但有时事情的发展会超出你掌控*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did not want to have to kill him, but sometimes things happen that are just out of your control.[CN] 我真的不想杀他 但有时事情的发展会超出你掌控 Unearthed (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()真的 (zhēn de)不想 (bù xiǎng) (shā) () (dàn)有时 (yǒu shí)事情 (shì qíng) (de)发展 (fā zhǎn) (huì)超出 (chāo chū) ()掌控 (zhǎng kòng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top