Search result for

我猜玛丽安会认为我很自大 那时乔安正跟一个 流行歌手高调拍拖

(1 entries)
(0.9899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我猜玛丽安会认为我很自大 那时乔安正跟一个 流行歌手高调拍拖-, *我猜玛丽安会认为我很自大 那时乔安正跟一个 流行歌手高调拍拖*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We weren't particularly interested in each other.[CN] 我猜玛丽安会认为我很自大 那时乔安正跟一个 流行歌手高调拍拖 Scenes from a Marriage (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (cāi)玛丽安 (mǎ lì ān) (huì)认为 (rèn wéi) () (hěn)自大 (zì dà) 那时 (nà shí)乔安正 (qiáo ān zhèng) (gēn)一个 (yí gè) 流行 (liú xíng)歌手 (gē shǒu)高调 (gāo diào)拍拖 (pāi tuō)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top