Search result for

我猜是定期维修 routi [...] ance, i guess

(0 entries)
(1.1393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我猜是定期维修 routi [...] ance, i guess-, *我猜是定期维修 routi [...] ance, i guess*, 我猜是定期维修 routine maintenance, i gues

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (cāi) (shì)定期 (dìng qī)维修 (wéi xiū) Routine maintenance , I guess

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top