Search result for

我決定請托瑞瓦德來替我解惑 [...] 小時飛行經驗的 商用駕駛員

(1 entries)
(0.8405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我決定請托瑞瓦德來替我解惑 [...] 小時飛行經驗的 商用駕駛員-, *我決定請托瑞瓦德來替我解惑 [...] 小時飛行經驗的 商用駕駛員*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Nope. Doesn't exist.[CN] 我決定請托瑞瓦德來替我解惑 (飛行員 托瑞瓦德) 有超過一萬一千小時飛行經驗的 商用駕駛員 Malarkey! (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()決定 (jué dìng)請托瑞 (qǐng tuō ruì)瓦德 (wǎ dé) (lái) () ()解惑 (jiě huò)飛行員 (fēi xíng yuán) 托瑞 (tuō ruì)瓦德 (wǎ dé) (yǒu)超過 (chāo guò)一萬 (yī wàn)一千 (yī qiān)小時 (xiǎo shí)飛行 (fēi xíng)經驗 (jīng yàn) (de) 商用 (shāng yòng)駕駛員 (jià shǐ yuán)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top