Search result for

我曾经拜访过伦敦每一家出版 [...] 但我从来没听过这个人的名字

(1 entries)
(0.8503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我曾经拜访过伦敦每一家出版 [...] 但我从来没听过这个人的名字-, *我曾经拜访过伦敦每一家出版 [...] 但我从来没听过这个人的名字*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had sat in every head of scripts department in London, listening to these twats full of white wine and arugula, but I had never heard of this man.[CN] 我曾经拜访过伦敦每一家出版社的头儿 听这些吃饱喝足了的笨蛋们讲话 但我从来没听过这个人的名字 A Fantastic Fear of Everything (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()曾经 (céng jīng)拜访 (bài fǎng) (guò)伦敦 (lún dūn) (měi)一家 (yī jiā)出版社 (chū bǎn shè) (de)头儿 (tou er) (tīng)这些 (zhèi xiē)吃饱喝足 (chī bǎo hē zú) (le) (de)笨蛋 (bèn dàn) (men)讲话 (jiǎng huà) (dàn) ()从来 (cóng lái) (méi) (tīng) (guò)这个 (zhè gè) (rén) (de)名字 (míng zì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top