Search result for

我是不是得罪上帝,如果我決定不為?

(1 entries)
(1.2893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我是不是得罪上帝,如果我決定不為?-, *我是不是得罪上帝,如果我決定不為?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Am I sinning against God if I decide not to be?[CN] 我是不是得罪上帝,如果我決定不為? Thank You (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()是不是 (shì bú shì)得罪 (dé zuì)上帝 (shàng dì)如果 (rú guǒ) ()決定 (jué dìng)不為 (bù wèi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top