Search result for

我想,那些想被明燈指引的人 首先得經歷截然不同的景況

(1 entries)
(0.8235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我想,那些想被明燈指引的人 首先得經歷截然不同的景況-, *我想,那些想被明燈指引的人 首先得經歷截然不同的景況*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those who want to be enlightened must first experience the opposite, I suppose.[CN] 我想,那些想被明燈指引的人 首先得經歷截然不同的景況 I'm Off Then (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (xiǎng)那些 (nèi xiē) (xiǎng) (bèi)明燈 (míng dēng)指引 (zhǐ yǐn) (de) (rén) 首先 (shǒu xiān) ()經歷 (jīng lì)截然不同 (jié rán bù tóng) (de)景況 (jǐng kuàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top