Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 我现在宣布成立一个专案组... 来调查停电事故 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()现在 (xiàn zài)宣布 (xuān bù)成立 (chéng lì)一个 (yí gè)专案组 (zhuān àn zǔ)... (lái)调查 (diào chá)停电 (tíng diàn)事故 (shì gù)

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one\'s own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
现在
 • (xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ) now; at present; modern; current; nowadays [CE-DICT-Simplified]
宣布
 • (せんぷ) (n,vs) proclamation; dissemination; promulgation [EDICT]
 • (xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ) to declare; to announce; to proclaim [CE-DICT-Simplified]
 • (xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ) to declare; to announce; to proclaim [CE-DICT-Traditional]
成立
 • (せいりつ) (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) [EDICT]
 • (chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ) establish; set up [CE-DICT-Simplified]
 • (chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ) establish; set up [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
专案组
 • (zhuān àn zǔ, ㄓㄨㄢ ㄢˋ ㄗㄨˇ) special investigating team (legal or judicial) [CE-DICT-Simplified]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Simplified]
调查
 • (diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ) investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll [CE-DICT-Simplified]
停电
 • (tíng diàn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ) power cut [CE-DICT-Simplified]
事故
 • (じこ) อุบัติเหตุ [LongdoJP]
 • (じこ(P);ことゆえ(ok)) (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) [EDICT]
 • (shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ) accident [CE-DICT-Simplified]
 • (shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ) accident [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top