Search result for

我想如果你在这打直井 在北角,就在这儿

(1 entries)
(0.813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我想如果你在这打直井 在北角,就在这儿-, *我想如果你在这打直井 在北角,就在这儿*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think if you could sink a shaft in this north corner, right about here....[CN] 我想如果你在这打直井 在北角,就在这儿 The Awful Truth (1937)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (xiǎng)如果 (rú guǒ) () (zài) (zhè) ()直井 (zhí jǐng) (zài)北角 (běi jiǎo) (jiù) (zài)这儿 (zhè ér)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top