Search result for

我想在影视公司上班 但是我 [...] 摇滚歌手 自己写歌自已演绎

(1 entries)
(0.8233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我想在影视公司上班 但是我 [...] 摇滚歌手 自己写歌自已演绎-, *我想在影视公司上班 但是我 [...] 摇滚歌手 自己写歌自已演绎*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to work in videos, but I want to be my own star in the video, because I want to be a pop singer, a rock singer, and write my own songs.[CN] 我想在影视公司上班 但是我想成为我自己影视公司的明星 因为我想做流行歌手 摇滚歌手 自己写歌自已演绎 Coming to America (1988)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (xiǎng) (zài)影视 (yǐng shì)公司 (gōng sī)上班 (shàng bān) 但是 (dàn shì) () (xiǎng)成为 (chéng wéi) ()自己 (zì jǐ)影视 (yǐng shì)公司 (gōng sī) (de)明星 (míng xīng) 因为 (yīn wèi) () (xiǎng) (zuò)流行 (liú xíng)歌手 (gē shǒu) 摇滚歌手 (yáo gǔn gē shǒu) 自己 (zì jǐ)写歌 (xiě gē)自已 (zì yǐ)演绎 (yǎn yì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top