Search result for

我太太的父亲过世了 所以没 [...] 了 但那时候现场有八个奶奶

(1 entries)
(0.8082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我太太的父亲过世了 所以没 [...] 了 但那时候现场有八个奶奶-, *我太太的父亲过世了 所以没 [...] 了 但那时候现场有八个奶奶*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But my mom...[CN] 我太太的父亲过世了 所以没有别的爷爷了 但那时候现场有八个奶奶  ()

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()太太 (tài tài) (de)父亲 (fù qīn)过世 (guò shì) (le) 所以 (suǒ yǐ)没有 (méi yǒu)别的 (bié de)爷爷 (yé yé) (le) (dàn) ()时候 (shí hòu)现场 (xiàn chǎng) (yǒu)八个 (bā gè)奶奶 (nǎi nǎi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top