Search result for

我在想这是不是一个大错误 [...] 如果我在感情里像个傻子呢

(1 entries)
(0.7895 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我在想这是不是一个大错误 [...] 如果我在感情里像个傻子呢-, *我在想这是不是一个大错误 [...] 如果我在感情里像个傻子呢*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What do you say we both be scared together?[CN] 我在想这是不是一个大错误 如果最后不成呢 如果我在感情里像个傻子呢 Mudmare (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (zài) (xiǎng) (zhè)是不是 (shì bú shì)一个 (yí gè) ()错误 (cuò wù) 如果 (rú guǒ)最后 (zuì hòu)不成 (bù chéng) (ne) 如果 (rú guǒ) () (zài)感情 (gǎn qíng) () (xiàng) ()傻子 (shǎ zi) (ne)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top