Search result for

我只是说这个东西不合我胃口 我不敢吃嘛 可是她怎么可以

(1 entries)
(0.7904 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我只是说这个东西不合我胃口 我不敢吃嘛 可是她怎么可以-, *我只是说这个东西不合我胃口 我不敢吃嘛 可是她怎么可以*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at her now...she's trying to pour that hot soup again on me.[CN] 我只是说这个东西不合我胃口 我不敢吃嘛 可是她怎么可以 Episode #1.5 (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()只是 (zhǐ shì) (shuō)这个 (zhè gè)东西 (dōng xī)不合 (bù hé) ()胃口 (wèi kǒu) ()不敢 (bù gǎn) (chī) (ma) 可是 (kě shì) ()怎么 (zěn me)可以 (kě yǐ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top