Search result for

我們衷心冀望你們誓死奮戰 為祖國壯烈犧牲

(1 entries)
(0.9161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我們衷心冀望你們誓死奮戰 為祖國壯烈犧牲-, *我們衷心冀望你們誓死奮戰 為祖國壯烈犧牲*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We earnestly hope you will fight honorably... and die for your country."[CN] 我們衷心冀望你們誓死奮戰 為祖國壯烈犧牲 Letters from Iwo Jima (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我們 (wǒ men)衷心 (zhōng xīn)冀望 (jì wàng)你們 (nǐ men)誓死 (shì sǐ)奮戰 (fèn zhàn) (wèi)祖國 (zǔ guó)壯烈 (zhuàng liè)犧牲 (xī shēng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top