Search result for

我们走吧 一点光合作用, 你会感觉到一种全新的.

(1 entries)
(0.7655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们走吧 一点光合作用, 你会感觉到一种全新的.-, *我们走吧 一点光合作用, 你会感觉到一种全新的.*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With a little photosynthesis you'll feel like a new ...[CN] 我们走吧 一点光合作用, 你会感觉到一种全新的... I Still Know What You Did Last Summer (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men) (zǒu) (ba) 一点 (yī diǎn)光合作用 (guāng hé zuò yòng), () (huì)感觉 (gǎn jué) (dào)一种 (yī zhǒng)全新 (quán xīn) (de).

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top