Search result for

我们要开始建造粮仓 北境每个城堡都要定期运来粮食

(1 entries)
(0.836 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们要开始建造粮仓 北境每个城堡都要定期运来粮食-, *我们要开始建造粮仓 北境每个城堡都要定期运来粮食*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are they covering those breastplates in leather?[CN] 我们要开始建造粮仓 北境每个城堡都要定期运来粮食 The Queen's Justice (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men) (yào)开始 (kāi shǐ)建造 (jiàn zào)粮仓 (liáng cāng) 北境 (běi jìng)每个 (měi gè)城堡 (chéng bǎo) (dōu) (yào)定期 (dìng qī)运来 (yùn lái)粮食 (liáng shí)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top