Search result for

我们裸露着从混沌的大海中浮现 这就是我希冀的旅程

(1 entries)
(0.7968 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们裸露着从混沌的大海中浮现 这就是我希冀的旅程-, *我们裸露着从混沌的大海中浮现 这就是我希冀的旅程*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Naked we emerged from that sea of the unconscious and that is how I now propose to travel.[CN] 我们裸露着从混沌的大海中浮现 这就是我希冀的旅程 Death Defying Acts (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)裸露 (luǒ lù) (zhe) (cóng)混沌 (hùn dùn) (de)大海 (dà hǎi) (zhōng)浮现 (fú xiàn) (zhè)就是 (jiù shì) ()希冀 (xī jì) (de)旅程 (lǚ chéng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top