Search result for

我们没办法在相同的空间里共同生存

(1 entries)
(1.0553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们没办法在相同的空间里共同生存-, *我们没办法在相同的空间里共同生存*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You do not know me who are you[CN] 我们没办法在相同的空间里共同生存 The Villainess (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men) (méi)办法 (bàn fǎ) (zài)相同 (xiāng tóng) (de)空间 (kōng jiān) ()共同 (gòng tóng)生存 (shēng cún)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top