Search result for

我们就问他愿不愿意当爷爷 来填补空缺

(1 entries)
(0.8802 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们就问他愿不愿意当爷爷 来填补空缺-, *我们就问他愿不愿意当爷爷 来填补空缺*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She changed his mind, I think.[CN] 我们就问他愿不愿意当爷爷 来填补空缺  ()

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men) (jiù) (wèn) ()愿不愿意 (yuàn bù yuàn yì) (dāng)爷爷 (yé yé) (lái)填补空缺 (tián bǔ kōng quē)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top