Search result for

我们刚好碰上一辆救护车 距离利比里亚边境15公里

(0 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们刚好碰上一辆救护车 距离利比里亚边境15公里-, *我们刚好碰上一辆救护车 距离利比里亚边境15公里*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)刚好 (gāng hǎo)碰上 (pèng shàng)一辆 (yī liàng)救护车 (jiù hù chē) 距离 (jù lí)利比里亚 (lì bǐ lǐ yà)边境 (biān jìng)15公里 (gōng lǐ)

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
刚好
 • (gāng hǎo, ㄍㄤ ㄏㄠˇ) just; exactly; happen to be [CE-DICT-Simplified]
救护车
 • (jiù hù chē, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ) ambulance [CE-DICT-Simplified]
距离
 • (jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ) distance; to be apart [CE-DICT-Simplified]
利比里亚
 • (Lì bǐ lǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ) Liberia [CE-DICT-Simplified]
边境
 • (biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ) frontier; border [CE-DICT-Simplified]
公里
 • (gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ) kilometer [CE-DICT-Simplified]
 • (gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ) kilometer [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top