Search result for

我以为只要给小武一千万的封口费 应该就没事了

(1 entries)
(0.8417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我以为只要给小武一千万的封口费 应该就没事了-, *我以为只要给小武一千万的封口费 应该就没事了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What should I do?[CN] 我以为只要给小武一千万的封口费 应该就没事了 Choices (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()以为 (yǐ wéi)只要 (zhǐ yào) (gěi)小武 (xiǎo wǔ)一千万 (yī qiān wàn) (de)封口费 (fēng kǒu fèi) 应该 (yīng gāi) (jiù)没事 (méi shì) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top