Search result for

我为你通融一下 你可以来我的课堂上旁听 在我的实验室进行研究

(1 entries)
(0.7706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我为你通融一下 你可以来我的课堂上旁听 在我的实验室进行研究-, *我为你通融一下 你可以来我的课堂上旁听 在我的实验室进行研究*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll never be taken seriously as a physicist.[CN] 我为你通融一下 你可以来我的课堂上旁听 在我的实验室进行研究 Einstein: Chapter One (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (wèi) ()通融 (tōng róng)一下 (yī xià) ()可以 (kě yǐ) (lái) () (de)课堂 (kè táng) (shàng)旁听 (páng tīng) (zài) () (de)实验室 (shí yàn shì)进行 (jìn xíng)研究 (yán jiū)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top