Search result for

我不常听流行歌曲排行榜 但是我听过

(1 entries)
(0.7392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我不常听流行歌曲排行榜 但是我听过-, *我不常听流行歌曲排行榜 但是我听过*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't even follow that top-of-the-pops shit, and I've heard of "True Blue."[CN] 我不常听流行歌曲排行榜 但是我听过"真实的忧郁" Reservoir Dogs (1992)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()不常 (bù cháng) (tīng)流行歌曲 (liú xíng gē qǔ)排行榜 (pái xíng bǎng) 但是 (dàn shì) () (tīng) (guò)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top