Search result for

我不喜欢别人来我家 怕他们发现我家一团乱 不是一般的家

(1 entries)
(1.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我不喜欢别人来我家 怕他们发现我家一团乱 不是一般的家-, *我不喜欢别人来我家 怕他们发现我家一团乱 不是一般的家*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is an eternal temporary. Sort of exposed.[CN] 我不喜欢别人来我家 怕他们发现我家一团乱 不是一般的家  ()

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() ()喜欢 (xǐ huān)别人 (bié rén) (lái)我家 (wǒ jiā) ()他们 (tā men)发现 (fā xiàn)我家 (wǒ jiā)一团乱 (yī tuán luàn) 不是 (bú shì)一般 (yī bān) (de) (jiā)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top