Search result for

总统 国防部已经给卫立煌发 [...] 敦促他南撤 但是他置若罔闻

(1 entries)
(1.0873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -总统 国防部已经给卫立煌发 [...] 敦促他南撤 但是他置若罔闻-, *总统 国防部已经给卫立煌发 [...] 敦促他南撤 但是他置若罔闻*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
President, we wired him several times urging him to go south, but he ignored us[CN] 总统 国防部已经给卫立煌发了数封电报 敦促他南撤 但是他置若罔闻 The Founding of a Republic (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

总统 (zǒng tǒng) 国防部 (guó fáng bù)已经 (yǐ jīng) (gěi)卫立煌 (wèi lì huáng)发了 (fā le)数封 (shù fēng)电报 (diàn bào) 敦促 (dūn cù)他南 (tā nán) (chè) 但是 (dàn shì) ()置若罔闻 (zhì ruò wǎng wén)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top