Search result for

後來,那是我一生中最好的一 [...] 3個小時的手術及心臟搭橋,

(0 entries)
(0.0689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -後來,那是我一生中最好的一 [...] 3個小時的手術及心臟搭橋,-, *後來,那是我一生中最好的一 [...] 3個小時的手術及心臟搭橋,*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(hòu) (lái) () (shì) ()一生 (yī shēng) (zhōng)最好 (zuì hǎo) (de)一桿 (yī gǎn) 因為 (yīn wèi)經過 (jīng guò)13個小時 (gè xiǎo shí) (de)手術 (shǒu shù) ()心臟 (xīn zàng)搭橋 (dā qiáo)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top