Search result for

很抱歉绑架你 但我必须得去趟监狱 因鼻涕虫马丁在那儿

(1 entries)
(0.8582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -很抱歉绑架你 但我必须得去趟监狱 因鼻涕虫马丁在那儿-, *很抱歉绑架你 但我必须得去趟监狱 因鼻涕虫马丁在那儿*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm letting you go. I'm sorry about dragging' you down here, but I had to get into that prison just because slugs Martin was there.[CN] 很抱歉绑架你 但我必须得去趟监狱 因鼻涕虫马丁在那儿 The Whole Town's Talking (1935)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(hěn)抱歉 (bào qiàn)绑架 (bǎng jià) () (dàn) ()必须 (bì xū) () () (tàng)监狱 (jiān yù) (yīn)鼻涕虫 (bí tì chóng)马丁 (mǎ dīng) (zài)那儿 (nà ér)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top