Search result for

很不幸地 在他退团三个月后 [...] 海为家》 空降年度最红单曲

(1 entries)
(0.8655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -很不幸地 在他退团三个月后 [...] 海为家》 空降年度最红单曲-, *很不幸地 在他退团三个月后 [...] 海为家》 空降年度最红单曲*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be shy, Lavender.[CN] 很不幸地 在他退团三个月后 他的前团员们 以一曲《四海为家》 空降年度最红单曲 Salesmen Are Like Vampires (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(hěn)不幸 (bù xìng) (de) (zài) ()退团 (tuì tuán)三个 (sān gè) (yuè) (hòu) () (de) (qián)团员 (tuán yuán) (men) ()一曲 (yī qū) ()四海为家 (sì hǎi wéi jiā) () 空降 (kōng jiàng)年度 (nián dù)最红 (zuì hóng)单曲 (dān qū)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top