Search result for

待我在临走之前,讲几句预言吧: 传道的嘴上一味说得好;

(1 entries)
(0.8617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -待我在临走之前,讲几句预言吧: 传道的嘴上一味说得好;-, *待我在临走之前,讲几句预言吧: 传道的嘴上一味说得好;*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And oftentimes, to win us to our harm, the instruments of darkness tell us truths, win us with honest trifles, to betray us in deepest consequence.[CN] 待我在临走之前,讲几句预言吧: 传道的嘴上一味说得好; Great Performances (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dài) () (zài)临走 (lín zǒu)之前 (zhī qián) (jiǎng)几句 (jǐ jù)预言 (yù yán) (ba)传道 (chuán dào) (de) (zuǐ) (shàng)一味 (yī wèi)说得好 (shuō dé hǎo)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top