Search result for

当然可以 但除非铁幕往西移四千八百公里 否则我不用回答

(1 entries)
(0.8555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当然可以 但除非铁幕往西移四千八百公里 否则我不用回答-, *当然可以 但除非铁幕往西移四千八百公里 否则我不用回答*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I should have, I just have this natural aversion to authority that makes me behave like an arsehole.[CN] 当然可以 但除非铁幕往西移四千八百公里 否则我不用回答 The Secret of Sales (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

当然 (dāng rán)可以 (kě yǐ) (dàn)除非 (chú fēi)铁幕 (tiě mù)往西移 (wǎng xī yí)四千八百 (sì qiān bā bǎi)公里 (gōng lǐ) 否则 (fǒu zé) ()不用 (bù yòng)回答 (huí dá)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top