Search result for

当朦胧月色洒在泉水上,我思念你

(2 entries)
(0.9526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当朦胧月色洒在泉水上,我思念你-, *当朦胧月色洒在泉水上,我思念你*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When the dim moonlight is on the spring, I think of you.[CN] 当朦胧月色洒在泉水上,我思念你 The Classic (2003)
When the dim moonlight is on the spring, I think of you."[CN] 当朦胧月色洒在泉水上,我思念你 The Classic (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dāng)朦胧 (méng lóng)月色 (yuè sè) () (zài)泉水 (quán shuǐ) (shàng) ()思念 (sī niàn) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top