Search result for

当他们还在把山姆大叔放进 [...] 要把苏维埃宇航员送上月球了

(1 entries)
(0.7926 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当他们还在把山姆大叔放进 [...] 要把苏维埃宇航员送上月球了-, *当他们还在把山姆大叔放进 [...] 要把苏维埃宇航员送上月球了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While they're putting Uncle Sam in cuckoo clocks... we will put Soviet cosmonaut on moon.[CN] 当他们还在把山姆大叔放进 布谷鸟报时钟的时候 我们就要把苏维埃宇航员送上月球了 One, Two, Three (1961)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dāng)他们 (tā men) (hái) (zài) ()山姆大叔 (shān mǔ dà shū)放进 (fàng jìn) 布谷鸟 (bù gǔ niǎo)报时钟 (bào shí zhōng) (de)时候 (shí hòu) 我们 (wǒ men)就要 (jiù yào) ()苏维埃 (sū wéi āi)宇航员 (yǔ háng yuán)送上 (sòng shàng)月球 (yuè qiú) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top