Search result for

弥漫着曼妙的芳香 这是一片梦中的极乐之地

(1 entries)
(0.7664 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弥漫着曼妙的芳香 这是一片梦中的极乐之地-, *弥漫着曼妙的芳香 这是一片梦中的极乐之地*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
a land of which it is joy of all joys to dream;[CN] 弥漫着曼妙的芳香 这是一片梦中的极乐之地 Velvet Goldmine (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

弥漫着 (mí màn zhe)曼妙 (màn miào) (de)芳香 (fāng xiāng) 这是 (zhè shì)一片 (yī piàn)梦中 (mèng zhōng) (de)极乐 (jí lè)之地 (zhī de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top