Search result for

巧合的是,當年的amsch [...] 在法蘭克福的旗艦銀行說:

(0 entries)
(1.0879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巧合的是,當年的amsch [...] 在法蘭克福的旗艦銀行說:-, *巧合的是,當年的amsch [...] 在法蘭克福的旗艦銀行說:*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

巧合 (qiǎo hé) (de) (shì)當年 (dāng nián) (de)Amschel (luó) ()柴爾德 (chái ěr dé) (zài)法蘭克福 (fǎ lán kè fú) (de)旗艦 (qí jiàn)銀行 (yín xíng) (shuō)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top