Search result for

巧克力小子排除万难 走出大 [...] 峰 他赢得了中量级世界冠军

(1 entries)
(0.7888 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巧克力小子排除万难 走出大 [...] 峰 他赢得了中量级世界冠军-, *巧克力小子排除万难 走出大 [...] 峰 他赢得了中量级世界冠军*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Who knows?[CN] 巧克力小子排除万难 走出大急流城 到达了拳击运动的巅峰 他赢得了中量级世界冠军 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

巧克力 (qiǎo kè lì)小子 (xiǎo zi)排除万难 (pái chú wàn nán) 走出 (zǒu chū) ()急流 (jí liú) (chéng) 到达 (dào dá) (le)拳击 (quán jī)运动 (yùn dòng) (de)巅峰 (diān fēng) ()赢得 (yíng de) (le)中量级 (zhōng liàng jí)世界冠军 (shì jiè guān jūn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top