Search result for

州政府发现了这件事 解雇了本斯利 然后以诈骗罪起诉了他们俩

(1 entries)
(0.7537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -州政府发现了这件事 解雇了本斯利 然后以诈骗罪起诉了他们俩-, *州政府发现了这件事 解雇了本斯利 然后以诈骗罪起诉了他们俩*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The state found out about it, fired Bensley and prosecuted them both for fraud.[CN] 州政府发现了这件事 解雇了本斯利 然后以诈骗罪起诉了他们俩 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

州政府 (zhōu zhèng fǔ)发现 (fā xiàn) (le)这件 (zhè jiàn) (shì) 解雇 (jiě gù) (le)本斯利 (běn sī lì) 然后 (rán hòu) ()诈骗罪 (zhà piàn zuì)起诉 (qǐ sù) (le)他们 (tā men) (liǎ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top