Search result for

尽管有众多才华横溢的申请人 [...] 我们见过的最合适的人选了

(1 entries)
(0.7801 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尽管有众多才华横溢的申请人 [...] 我们见过的最合适的人选了-, *尽管有众多才华横溢的申请人 [...] 我们见过的最合适的人选了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then where is he?[CN] 尽管有众多才华横溢的申请人 但是你似乎是 我们见过的最合适的人选了 Einstein: Chapter Three (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

尽管 (jǐn guǎn) (yǒu)众多 (zhòng duō)才华横溢 (cái huá héng yì) (de)申请人 (shēn qǐng rén) 但是 (dàn shì) ()似乎 (sì hū) (shì) 我们 (wǒ men) (jiàn) (guò) (de)最合适 (zuì hé shì) (de)人选 (rén xuǎn) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top