Search result for

就连你父亲的死刑也是 为什么会选在那个时间点呢?

(1 entries)
(0.7734 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就连你父亲的死刑也是 为什么会选在那个时间点呢?-, *就连你父亲的死刑也是 为什么会选在那个时间点呢?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the only one who can stop me.[CN] 就连你父亲的死刑也是 为什么会选在那个时间点呢? Confrontation (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jiù) (lián) ()父亲 (fù qīn) (de)死刑 (sǐ xíng) () (shì) 为什么 (wéi shèn mǒ)会选 (huì xuǎn) (zài)那个 (nà gè)时间 (shí jiān) (diǎn) (ne)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top