Search result for

就象普玛彭古,马丘比丘也有 先进工程技术和模塑石头的痕迹

(1 entries)
(0.8327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就象普玛彭古,马丘比丘也有 先进工程技术和模塑石头的痕迹-, *就象普玛彭古,马丘比丘也有 先进工程技术和模塑石头的痕迹*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like Puma Punku, Machu Picchu also has signs of advanced engineering and possibly, molded stones.[CN] 就象普玛彭古,马丘比丘也有 先进工程技术和模塑石头的痕迹 The Evidence (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

就象 (jiù xiàng)普玛 (pǔ mǎ)彭古 (péng gǔ)马丘比丘 (mǎ qiū bǐ qiū) () (yǒu) 先进 (xiān jìn)工程技术 (gōng chéng jì shù) ()模塑 (mó sù)石头 (shí tou) (de)痕迹 (hén jī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top