Search result for

就是让病人吸入亚硝酸 而现 [...] 让我测试其效力的绝好机会

(1 entries)
(0.9872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就是让病人吸入亚硝酸 而现 [...] 让我测试其效力的绝好机会-, *就是让病人吸入亚硝酸 而现 [...] 让我测试其效力的绝好机会*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By the inhalation of nitrite of alma and the present seemed an admirable opportunity of testing its virtues.[CN] 就是让病人吸入亚硝酸 而现在这个似乎就是 让我测试其效力的绝好机会 The Resident Patient (1985)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

就是 (jiù shì) (ràng)病人 (bìng rén)吸入 (xī rù)亚硝酸 (yà xiāo suān) (ér)现在 (xiàn zài)这个 (zhè gè)似乎 (sì hū)就是 (jiù shì) (ràng) ()测试 (cè shì) ()效力 (xiào lì) (de)绝好 (jué hǎo)机会 (jī huì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top