Search result for

就是水藻让他们有了颜色 也是他们通过光合作用带来了能量

(1 entries)
(0.8284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就是水藻让他们有了颜色 也是他们通过光合作用带来了能量-, *就是水藻让他们有了颜色 也是他们通过光合作用带来了能量*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of all the coral reefs in the world, we've lost about 25%%%, are gone.[CN] 就是水藻让他们有了颜色 也是他们通过光合作用带来了能量 Red Sea (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

就是 (jiù shì)水藻 (shuǐ zǎo) (ràng)他们 (tā men) (yǒu) (le)颜色 (yán sè) () (shì)他们 (tā men)通过 (tōng guò)光合作用 (guāng hé zuò yòng)带来 (dài lái) (le)能量 (néng liàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top