Search result for

就因为路易和斯蒂芬妮之间的小插曲 我们才让他放手了新律师

(1 entries)
(1.7244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就因为路易和斯蒂芬妮之间的小插曲 我们才让他放手了新律师-, *就因为路易和斯蒂芬妮之间的小插曲 我们才让他放手了新律师*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I used to think he was crazy, but Stephanie never would have pulled something like this with Louis.[CN] 就因为路易和斯蒂芬妮之间的小插曲 我们才让他放手了新律师 Mudmare (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jiù)因为 (yīn wèi)路易 (lù yì) ()斯蒂芬 (sī dì fēn) ()之间 (zhī jiān) (de) (xiǎo)插曲 (chā qǔ) 我们 (wǒ men) (cái) (ràng) ()放手 (fàng shǒu) (le) (xīn)律师 (lǜ shī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top