Search result for

就和我们儿子年轻貌美的女老 [...] 起误会 琳赛老师年轻貌美?

(1 entries)
(0.7679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就和我们儿子年轻貌美的女老 [...] 起误会 琳赛老师年轻貌美?-, *就和我们儿子年轻貌美的女老 [...] 起误会 琳赛老师年轻貌美?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted the whole team there to witness my finest hour.[CN] 就和我们儿子年轻貌美的女老师 在镇上闲逛 当然会引起误会 琳赛老师年轻貌美? The Widow Maker (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jiù) ()我们 (wǒ men)儿子 (ér zi)年轻貌美 (nián qīng mào měi) (de)女老师 (nǚ lǎo shī) (zài)镇上 (zhèn shàng)闲逛 (xián guàng) 当然 (dāng rán) (huì)引起 (yǐn qǐ)误会 (wù huì) 琳赛 (lín sài)老师 (lǎo shī)年轻貌美 (nián qīng mào měi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top