Search result for

就像一种宗教 消费分析 政策稳定 赤字支出 总需求.

(1 entries)
(0.7779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就像一种宗教 消费分析 政策稳定 赤字支出 总需求.-, *就像一种宗教 消费分析 政策稳定 赤字支出 总需求.*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Consumption analysis, stabilization policies deficit spending, aggregate demand... it exists as a never ending, self-referring self-rationalizing circle of discourse where universal human need, natural resources and any form of physical life supporting efficiency is ruled out by default[CN] 就像一种宗教 消费分析 政策稳定 赤字支出 总需求... Zeitgeist: Moving Forward (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(jiù) (xiàng)一种 (yī zhǒng)宗教 (zōng jiào) 消费 (xiāo fèi)分析 (fēn xī) 政策 (zhèng cè)稳定 (wěn dìng) 赤字 (chì zì)支出 (zhī chū) 总需求 (zǒng xū qiú).

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top