Search result for

對倫敦中心附近的封鎖開始生效 我們已經被告知等待

(1 entries)
(0.9149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -對倫敦中心附近的封鎖開始生效 我們已經被告知等待-, *對倫敦中心附近的封鎖開始生效 我們已經被告知等待*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A quarantine around central London is in effect, we've been told to expect...[CN] 對倫敦中心附近的封鎖開始生效 我們已經被告知等待 Storage 24 (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

對倫敦 (duì lún dūn)中心 (zhōng xīn)附近 (fù jìn) (de)封鎖 (fēng suǒ)開始 (kāi shǐ)生效 (shēng xiào) 我們 (wǒ men)已經 (yǐ jīng) (bèi)告知 (gào zhī)等待 (děng dài)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top