Search result for

对于拇指盖大小的甲虫来说 [...] 座比珠穆朗玛峰高两倍的沙丘

(1 entries)
(0.7402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对于拇指盖大小的甲虫来说 [...] 座比珠穆朗玛峰高两倍的沙丘-, *对于拇指盖大小的甲虫来说 [...] 座比珠穆朗玛峰高两倍的沙丘*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before returning down the slip face, it will drink 40% of its body weight.[CN] 对于拇指盖大小的甲虫来说 攀爬距离相当于 人类攀爬一座比珠穆朗玛峰高两倍的沙丘 Deserts (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

对于 (duì yú)拇指 (mǔ zhǐ) (gài)大小 (dà xiǎo) (de)甲虫 (jiǎ chóng)来说 (lái shuō) 攀爬 (pān pá)距离 (jù lí)相当于 (xiāng dāng yú) 人类 (rén lèi)攀爬 (pān pá)一座 (yī zuò) ()珠穆朗玛峰 (zhū mù lǎng mǎ fēng) (gāo)两倍 (liǎng bèi) (de)沙丘 (shā qiū)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top