Search result for

它周围有很多有趣的建筑 我 [...] 是 上世纪末本世纪除建造的

(1 entries)
(0.7379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -它周围有很多有趣的建筑 我 [...] 是 上世纪末本世纪除建造的-, *它周围有很多有趣的建筑 我 [...] 是 上世纪末本世纪除建造的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Around it were lots of other lovely buildings, mostly built, I think... around the turn of the century.[CN] 它周围有很多有趣的建筑 我想大部分建筑都是 上世纪末本世纪除建造的 Bad Timing (1980)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()周围 (zhōu wéi) (yǒu)很多 (hěn duō)有趣 (yǒu qù) (de)建筑 (jiàn zhù) () (xiǎng)大部分 (dà bù fèn)建筑 (jiàn zhù) (dōu) (shì) (shàng)世纪末 (shì jì mò)本世纪 (běn shì jì) (chú)建造 (jiàn zào) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top