Search result for

它们不是哲学猜想 披着 以欺骗为目的的方程式的外衣

(1 entries)
(0.9129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -它们不是哲学猜想 披着 以欺骗为目的的方程式的外衣-, *它们不是哲学猜想 披着 以欺骗为目的的方程式的外衣*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In chemistry.[CN] 它们不是哲学猜想 披着 以欺骗为目的的方程式的外衣 Einstein: Chapter Seven (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

它们 (tā men)不是 (bú shì)哲学 (zhé xué)猜想 (cāi xiǎng) () (zhe) ()欺骗 (qī piàn) (wèi)目的 (mù dì) (de)方程式 (fāng chéng shì) (de)外衣 (wài yī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top